an english medium progressive co-educational institution
Faculty
GYAN DEVI PUBLIC SCHOOL, SENIOR SECONDARY
SECTOR 17, GURGAON
FACULTY

Sitting Row
Mrs. Manjula Yadav, Mrs Kamlesh Tiwari, Mrs Sunita Budhwar,
Capt.J S Yadav ( M.D.), Mrs Kamal Yadav (V.P.),
Mrs. Neena Yadav (Principal), Mrs. Jacquiline Benjamin, Mrs. Ranta Yadav,
Mrs. Sunita Ahlawat, Mrs. Rita Das.
 
1st Row
Mr. Satinder Negi, Mrs.Babita Man, Mrs. Mamta Sharma, Mrs. Lata Yadav,
Mrs. Meenu Kharbanda, Mrs. Ritu Sharma Bakshi, Mrs. Vinita Yadav,
Mrs.Stella George, Mrs. Parvinder Kaur, Mrs. Mohita Bhatnagar,
Mrs.Sadhana Saxena, Mr. Kanwal Singh.
 
2nd Row
Mrs. Praveen Lata, Mrs.Neelam Kumar, Mrs. Renuka, Mrs. Amita Sharma,
Ms. Reeta, Ms. Bharti, Mrs. Anuradha Mohan, Mrs. Shivani Rao,
Mrs.Vijayshree Bhardwaj, Mrs. Sylvi Vincent.
 
3rd Row
Mrs. Jyoti Kaushik, Mrs. Vipula Sikka, Mrs. Vijaya Flora, Mrs. Sunita Chaudhary, Mrs Rupali Pandey, Mrs. Sunita Sharma, Mrs. Arvinder Kaur, Mrs. Jyoti Huria, Mrs. Anshu Sharma, Mr. Pankaj Arya.
 
GYAN DEVI MONTESSORI SCHOOL
SECTOR - 9, GURGAON
FACULTY
Sitting Row
Mrs. Lata Chopra, Capt. J S Yadav (M.D), Mrs. Kamal Yadav (V.P),
Mrs. Neena Yadav (Principal), Mrs. Shakuntla Yadav (H.M.),
Mrs. Anita Rawat.
 
1st Row
Mr. Mohmad Arif, Mrs. Meenakshi Yadav, Mrs.Arshan Singh,
Ms. Lalita Mittal, Mrs. Srishty Bhattacharya, Mrs. Abha Deori,
Ms. Namita, Ms. Santosh.
 
2nd Row
Mrs. Kajal Yadav, Mrs. Anita Rana, Ms Shobha Bisht, Mrs. Seema Sharma, Ms. Charanjeet Kaur, Ms. Shradha.
 
GYAN DEVI SCHOOL
SECTOR - 10, GURGAON
FACULTY
Sitting Row
Mrs. Kanta Sharma, Capt. J.S. Yadav (Chairman & Managing Director),
Mrs Sheena Yadav (Head Mistress).
 
Standing
Ms.Shobha Bisht, Ms.Preeti Dagar, Mrs Karuna Sharma, Mrs Chitra Mukherjee, Mrs Monika Dutta, Mrs Anu Yadav,
Mr Mohammad Arif.